Afscheiding en Doorstart

per 31 december 2015

 

Zeer geachte bezoekers van de website van de Heemkunde Kring Broeder Christofoor.

Met tegenzin moet ik u melden dat ik de bedoelde site niet langer zal bijhouden en aanvullen, erger nog ik zal er geen enkele handeling meer mogen verrichten.

Nadat ik 22 jaar eerder (ik meldde het u al) op verzoek van de voorzitter een website ontwierp en tot op heden, met veel genoegen, toewijding en punctueel verzorgde, doet zich het volgende voor.


Vanaf 17 juli 2015 is me in bedekte termen gemeld dat de site niet langer aan de verwachting van het bestuur voldeed. De redenen die uiteindelijk, na veel heen en weer gemail, werden aangedragen waren aanvankelijk onduidelijk maar later ronduit kinderachtig en onbenullig en slechts bedoeld om het beheer in eigen hand te krijgen. Dat hierdoor een onterecht wantrouwen naar de web-master wordt gesuggereerd lijkt mij duidelijk.

Er werd me geen enkele mogelijkheid gegeven om in gesprek te gaan om hen beter op hun wenken te bedienen en aanpassingen te doen waar gewenst. De mogelijkheden binnen mijn bereik waren en zijn legio; visie behoort normaal gesproken discutabel te zijn.

Totdat uiteindelijk op 12 nov. het hoge woord eruit kwam: er komt een geheel nieuwe site die veel moderner zal zijn, zelfs "2020 proof".

Door het bestuur was reeds besloten, het scabinale besluit was definitief en met de aanvang van de nieuwe site was reeds begonnen en werd al gecreƫerd door een bestuurslid van de club.

Hoewel ik mijn verontwaardiging en teleurstelling ook hier wil uiten voor de manier van wegwuiven van een trouwe vrijwilliger, zal ik me tegen het besluit van het bestuur natuurlijk niet verzetten.

Dat ik totaal geen begrip of respect heb voor de manier van dit handelen van het bestuur mag duidelijk zijn.

Dank aan de taloze bezoekers van deze site en vooral de vele positieve reacties die ik van u mocht ontvangen. Dank!

Toon Gouverneur - tot voor kort uw web-master voor Broeder Christofoor!

Maar wij gaan door!!

In een convenant is besloten om deze "oude site" te handhaven en te benutten om interessante wetenswaardigheden, die Oudenbosch raken, te blijven presenteren.

Veel van de hier eerder gepubliceerde artikelen blijven beschikbaar, aanvankelijk niet zichtbaar, maar op uw verzoek kan een en ander worden getoond.

Bent u benieuwd naar de evaluatie van de beƫindiging, kan daarvan ook info worden verstrekt.

Als nieuwe binnenkomer wordt een deel van het archief van A.V.O. gepubliceerd.

Het tweede deel is ook voor u beschikbaar.

en we hebben altijd nog

http://www.Gouverneur-Waalwijk.com/


Deze pagina is laatstelijk 09.12.16 gewijzigd