Begraafplaatsen

Sint Bernaertsstraat, Oudenbosch

27.02.2017

     
  Lijst Begravenen Alfabetisch
Op rustplaats-nummer
  Afbeeldingen Zerken A: 0001 - 0190
B: 0190 - 0470
C: 0472A - 0605
D: 0606 - 0720
E: 0731 - 0845
F: 0846 - 0975
G: 0977 - 1154
H: 1157 - 1325
I: 1326 - 1575
J: Nagekomen
Portretten
Strooiveld
Diverse
Plattegrond kadestraal

Twijfel over ruimen achthonderd graven begraafplaats Oudenbosch

 05-12-2016
OUDENBOSCH - De gemeente Halderberge twijfelt over de toekomst van de openbare begraafplaats in Oudenbosch, zo bleek uit de vergadering van de commissie Samenleving, Middelen en Veiligheid op donderdag. Komend jaar worden op de begraafplaats achthonderd graven geruimd, terwijl er slechts vier verleningen zijn aangevraagd.

Het ruimen van die honderden graven kost de gemeente iets meer dan twee ton, bovendien ziet de begraafplaats er straks een stuk kaler uit voor nabestaanden die nog wel betalen om het graf van een geliefde te behouden. Dat gegeven leidde tot een emotionele discussie in de commissie.

Roeland van Woerkom (CDA) kaartte de kwestie aan, waarna Anita Olsthoorn (WOS) voorstelde de begraafplaats te privatiseren of eventueel in te krimpen. Dat laatste leverde felle weerstand op van Toos Ossenblok (Lokaal Halderberge), die er zichtbaar geraakt voor pleitte degenen die wl betaald hadden een zo goed mogelijke begraafplaats te bieden. "Moet ik dan mijn ouders, die allebei in een andere hoek liggen, laten opgraven zodat ze dichterbij elkaar kunnen liggen? Je weet niet waar je het over hebt", beet ze Olsthoorn toe.

De VVD liet bij monde van Thomas Melisse weten het afstoten van de begraafplaats als een 'verschraling van het voorzieningsniveau' in de gemeente te zien, waar de partij absoluut niet aan wil. Melisse zei het probleem weliswaar te erkennen, maar liever in zachtere oplossingen te denken. Hij stelde voor de mogelijkheid te onderzoeken of van de begraafplaats een natuurbegraafplaats kon worden gemaakt. Het college wil pas volgend jaar, na het ruimen van de graven, verder praten over een oplossing.Begraafplaats Sint Bernaertsstraat, Oudenbosch

foto's: A.C.M. (Toon) Gouverneur