Nieuwsbrief

last updated 28.11.11

OKTOBER 2009 No 1.

De voorzitter introduceert �.

Beste leden van onze kring.

In de bestuursvergadering hebben we besloten regelmatig u te informeren over feiten, waarvan wij vermoeden dat u graag op de hoogte wordt gehouden.

We gaan dit doen door middel van een nieuwsbrief. Wellicht heeft iemand nog een idee voor een originelere naam. We horen dit dan graag. U kunt dit aan de secretaris ter kennis brengen. Persoonlijk hoop ik dat de nieuwsbrief de contacten onderling tussen de leden verstevigt en dat de nieuwsbrief uw interesse opwekt in het wel en wee van de vereniging en zeker ook uw interesse opwekt in de geschiedenis van Oudenbosch. Het schrijven over en onderzoeken van de geschiedenis van Oudenbosch is eigenlijk de belangrijkste doelstelling van onze heemkundige kring. En bij geschiedenis denken we aan de recente geschiedenis, maar ook aan de oudere geschiedenis van onze woonplaats.

Zo zijn er dit jaar twee prominente verenigingen in Oudenbosch die een jubileum vieren. Het Oudenbosch Mannenkoor bestaat 100 jaar en de Oudenbossche Harmonie maar liefst 175 jaar. Beide verenigingen krijgen onzerzijds aandacht door middel van tentoonstelling en thema-avond.

Het seizoen is weer ingezet. We hopen op deelname aan de activiteiten van veel leden.

Met vriendelijke groet

Jan Bedaf, voorzitter.

De thema-avonden.

Eerst iets over de data en aanvangstijden van de thema-avonden in het komende seizoen. Het zal onze trouwe bezoekers niet ontgaan zijn en dat beeld is ook bij het bestuur overgekomen, dat het bezoekersaantal bij onze thema-avonden geleidelijk achteruit is gegaan. Andere activiteiten op die avond trekken ook de aandacht � en zeer waarschijnlijk niet ten onrechte � van leden. Al brainstormend is bij het bestuur het idee ontstaan om bij wijze van experiment de volgende "thema-avond" op een zondagmiddag te houden b.v. om twee uur of half drie. De planning is om voor de eerste keer deze middag op 29 november te houden. We horen bijzonder graag uw reactie hierop � niet alleen van tevoren, maar ook nadien

Leden die deze zomer overleden zijn.

Mevrouw Cor Kessel-Lauwerijssen

Mevrouw Jeanne Buijs

Mevrouw Wies Mol-Buijs

De heer Toon Ossenblok

De heer Frans Augustijn

Boeken die niet meer in de bibliotheek aanwezig zijn.

De ondervermelde boeken zijn niet meer in de bibliotheek aanwezig, terwijl ook niet bekend is wie deze boeken heeft geleend om ze te lezen. We kunnen ons voorstellen dat u een boek hebt geleend en het heeft weggelegd, nadat u het gelezen te hebt. Uit het zicht is uit het hart. U denkt er dan niet meer aan. Indien een van onderstaande boeken in uw bezit is, mogen wij u dan vriendelijk verzoeken het terug te bezorgen in De Drie Koningen.

bullet 003 / WEY Woordenboek van Brabantse dialecten. Dr A. Weynen aflevering 1, deel 2 1979: Huisslachter.
bullet 908 / GED Gedenkboek bij het 25 jarig bestaan der Bisschoppelijke Kweekschool te Oudenbosch. 1930.
bullet 908 / GOR Over de drempel van de tijd. Deel 2. 60 jaar gezinsverzorging in Roosendaal, Wouw en Oud Gastel. Dr J.J.A.M. Gorisse 1995
bullet 908 / VOS ULO, Pastoor Hellemons Mavo. 1959 � 1984, Vossenaar.
bullet 908 / HOE Katalogus van de expositie van werkn van Johan, Louis en Hendrik, Willm Gerladh. 1987.
bullet 908 / ROO Uitgaven van de Oudheidkundige Kring "Ghulden Roos� Roosendaal. Jaarboek no 1 1941 & Jaarboek no 2 1942

 

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 28.11.11 gewijzigd