Nieuwsbrief

last updated 28.11.11

Rondom Christofoor

November 2009 No 2.

We hebben een nieuwe en definitieve naam voor onze nieuwsbrief gevonden. Uit de reacties die we in de eerste nieuwsbrief hebben gevraagd en hebben ontvangen, heeft het bestuur de naam Rondom Christofoor  gekozen. Nogmaals het betekent niet dat bij ieder boekje of convocatie een �Rondom Christofoor� meegezonden wordt. Neen, alleen als er mededelingen zijn, die voor de leden van belang zijn. 

Verlichting.

We hebben sinds enige tijd nieuwe verlichting in De Drie Koningen. De oude en zeker niet energiezuinige verlichting is vervangen door een moderne energiezuinige. E�n van onze leden die verstand van die dingen heeft, heeft enkele van zijn vrije uren er voor opgeofferd.

Louis bedankt.

 Wij ontvingen als aanvulling voor onze bibliotheek:

*   Oud Nieuws no 87 en 88, periodiek van HK Willem van Strijen, Zevenbergen.

*   de Vierschaar no 2 en 3, periodiek van HK de Vierschaar, wouw.

*   �t Sand daar Buijten jrg 21 no 1, periodiek van HK �t Sand daar Buyten, S�buiten.

*   Brieven van Paulus no 174 en 175, periodiek van HK Paulus van Daesdonk, Ulvenhout.

*   de Rosdoek no 131, periodiek van HK De Acht Zaligheden, Eersel.

*   Sint Maartenspolder, jaarboek 2009, no 25 van HK De Honderd Hoeven, Hoeven.

*   De Jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 26 t/m 50.

 

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 28.11.11 gewijzigd