Nieuwsbrief

last updated 28.11.11

Rondom Christofoor

 April 2010 No 3.


Lezing over pastoor Willem Hellemons.

Graag herinneren wij u de lezing ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van pastoor Willem Hellemons op 17 april a.s. om 14.00 uur in de kapel van St.Louis door prof Jacobs van de Universiteit van Tilburg. Hellemons, priester in het midden van de negentiende eeuw, een tijd waarin de katholieken meer vrijheid kregen in Nederland en waarin meerdere katholieke van zich deden spreken. Hellemons was onder hen niet de minste, zij het dat hij zich vooral beperkte tot zijn eigen directe leefomgeving. Heel veel herinneringen aan die tijd kan men momenteel nog in Oudenbosch terugvinden.
Na de lezing zal een tentoonstelling over het leven van Pastoor Hellemons in Oudenbosch worden geopend. Ook hierbij bent van harte uitgenodigd. De tentoonstelling zal op woensdag 16 en 19 april open zijn (niet op zondag). Mei tot en met Augustus in De Drie Koningen gesloten. Vanaf 1 september zal ook de tentoonstelling - ook op zondag � weer open zijn.

Leden die in de afgelopen periode overleden zijn:
De heer M.J. Broeren Hoeven
De heer A.F.P. Hinten Oudenbosch
Mevr Toos den Braber-Siemons Oudenbosch
Mevr M. de Wildt-Lauwerijssen Oudenbosch

Wij ontvingen de volgende boeken en andere documenten:
Nieuwe boeken:
Heemkundige kring broeder Christofoor deel 101 en 102
Van Gogh in Etten, stichting Vincent van Gogh Etten Leur
We doen zo mar aon, Giel van Gastel
Jaarboek 2009, De heerlijckheid Nispen
Periodiek boek 2009 � 4 HK de Vierschaar Wouw
Nieuwsbrief 45 HK Fijnaart en Heiningen
H.K. de Acht Zaligheden �De Rosdoek� aanvullingen op reeds eerder verschenen uitgaven
de nummers: 62-72-88-99-100-104-105-109-112-130-132
H.K. Land van Zegge jaarboek 2009
H.K. Onder Baronie en Markizaat Sprundel jaarboek 2009
H.K. Paulus van Daesdonck �Brieven van Paulus� nummer 177 - 178
H.K. Standdaarbuiten jaargang 22 nummer 2
Jaarboek H.K Steenbergen
Landbouw en landbouwkrediet, 50 jaar geschiedenis van de Co�peratieve centrale boerenleenbank, Eindhoven
Catalogus van de grote land en tuinbouwtentoonstelling te Oudenbosch
van 13 t/m 17 september 1947
De sociale catechismus, Wat leert de Katholieke kerk over kapitaal en arbeid
Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit
in Noord Brabant uitgave Universiteit van Tilburg door Arnoud Jan Bijsterveld
Langs de rand van het zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse delta. Jan van den Noort

Diversen:
R. Ossenblok eerste catechismus 1956 bisdom Breda
uitreksel van de offici�le catechismus der Nederlandse bisdommen 1952
Jan Sep 1 medaille pro ecclesia + oorkonde
Fam Ooijen-Rustenburg maquette Basiliek
fam.Jansen diverse foto�s van o.a. Jan Gielen
Fam Gulden foto�s bevrijdingsfeesten 1944
Jan Timmermans Diverse foto�s mannenkoor en
Missiekalender 1922
Dhr Dornseiffen enkele ansichtkaarten St.Anna - pensionaat
fam. van der Heijden n in Oudenbosch geproduceerde Starline radio
1 schilderij A. Koene
naamloos diverse (familie) foto albums

Nogmaals graag uw e-mailadres !!
Nogmaals doet de secretaris een beroep op u om uw e-mailadres aan hem door te geven. (secretaris@broederChristofoor.nl) Een groot aantal (� 75) heeft hij reeds ontvangen. Er zullen beslist meer leden zijn die ook over een e-mailadres beschikken. Ook zij die in het verleden het al eens hebben opgegeven verzoeken wij dit nogmaals te doen. Er kunnen wijzigingen ontstaan zijn.

 

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 28.11.11 gewijzigd