Nieuwsbrief

last updated 28.11.11

Rondom Christofoor

 September 2010 No 4.

 

Tentoonstelling pastoor Willem Hellemons.

17 april j.l. was de lezing over pastoor Willem Hellemons in de kapel van St.louis en daarna hebben we de tentoonstelling over hem geopend in de "Drie Koningen". We zouden na de zomervakantie, als ons heemcentrum weer open zou gaan, ook de tentoonstelling weer toegankelijk maken. Wel het is zover. In de maand september 2010 zal op de woensdagmiddag, en in de maand oktober op de woensdag- en op de zondagmiddag de tentoonstelling weer geopend zijn.  Zoals u weet, is "De Drie Koningen" geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Een nieuw boek.

Door de heer Kees Wijnen is een boek geschreven over de missionaris Piet de Moor. Deze was een oud/oom van de schrijver. Het boek laat zeer gedetailleerd zien hoe voor 1900 een missionaris in de derde wereld werkte. Uit de talrijke brieven, die deze missionaris naar zijn familie schreef en uit diverse kloosterarchieven heeft de schrijven een goed beeld geschetst van het werk van zijn oud/oom onder de Papoea's op het toenmalige Nieuw Guinea in Oost Indie (nu Indonesia).

Dit boek heeft hij uit kunnen geven in samenwerking met de Heemkundige Kring Broeder Christofoor. Hierbij is afgesproken dat er voor alle leden van de heemkundige kring een exemplaar beschikbaar is. Het boek is klaar en ligt in "De Drie Koningen". Het boek wordt niet thuisbezorgd, maar degene die dit willen hebben, kunnen dit in "De Drie Koningen" ophalen tijdens de openingstijden. Dit is op ieder woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en in de maand oktober ook op zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Aan de leden wordt het boek gratis aangeboden.

 

Hoe ziet het komende seizoen 2010 / 2011 eruit?

Wat betreft de thema-avonden of -middagen hebben we het resultaat en de wensen der leden ge-evalueerd. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk het beste is om de middenweg te kiezen, dus de helft op woensdag en de rest op zondag. De voorlopige planning voor het komend seizoen wordt dan:

Woensdagavond 27 oktober

Zondagmiddag 12 december

Zondagmiddag 13 februari

Woensdag avond 6 april: Jaarvergadering met quiz

Excursie zaterdag 7 mei

Wat de onderwerpen zullen zijn, wordt u tijdig meegedeeld.

 

Leden die in de afgelopen periode overleden zijn:

De heer G. Dictus Standdaarbuiten

De heer W. Veraart Oudenbosch

Mevrouw J.P. Hellemons-Heeren Oudenbosch

De heer J. Gijzen Oudenbosch

Mevrouw M. Achterberg Oudenbosch

Bestuur en leden wensen de nabestaanden veel sterkte het verwerken van hun verdriet.

 

Bidprentjes

De Heemkundige Kring Broeder Christofoor heeft een grote verzameling bidprentjes van personen geboren of gestorven zijn in Oudenbosch of daar gewoond hebben. Een bidprentje is een gedachtenisplaatje van de overledene met de vermelding van zijn/haar naam, titel, geboorte- en sterfdatum. Het bidprentje is een herinnering aan het overlijden van een persoon en komt bijna uitsluitend voor onder katholieken. Voor genealogen is het vaak een belangrijke bron van informatie. Ze worden dan ook regelmatig getoond op verzameldagen en op genealogische dagen. Ook bij onze heemkundige kring wordt regelmatig naar de prentjes gevraagd door genealogen.

Mocht het zijn dat u bidprentjes heeft en er eigenlijk niets mee doet en van plan bent om deze weg te gooien, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om ze aan de heemkundige kring te geven. Gooi ze dus niet weg ! U kunt ze altijd tijdens de openingstijden (woensdag van 14.00 tot 16.00 uur) in "De Drie Koningen" afgeven (Markt 30a), aan een van de bestuursleden of de secretaris bellen (0165-313116).

 

Uw e-mailadres

In de vorige "Rondom Christofoor" hebben wij gevraagd om uw e-mailadres aan de secretaris door te geven. Ongeveer 85 leden hebben hieraan gehoor gegeven en c.a. 10 leden hebben doorgegeven dat hun e-mailadres is gewijzigd. Bedankt hiervoor. Ook een wijziging doorgeven vinden wij belangrijk. Immers als een bericht naar een onjuist adres wordt gestuurd, komt het niet bij de betrokkene en blijft deze verstoken van nieuwe berichtgeving. We willen n.l. post die daarvoor in aanmerking komt, voortaan per e-mail gaan versturen. Mocht u uw e-mailadres of een wijziging hierin nog niet hebben doorgegeven, dan kan dit alsnog. Mailen naar: secretaris@broederchristofoor.com

 

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 28.11.11 gewijzigd