Nieuwsbrief

last updated 28.11.11

Rondom Christofoor

 November 2010 No 5.

 

Ledenadministratie.

Vanaf de oprichting van de vereniging werd de ledenadministratie gedaan door de secretaris. Daar komt verandering in. Vanaf heden zullen we de ledenadministratie geheel overhevelen naar Louis Couwenbergh.
Dat betekent dat de leden adreswijzigingen en andere wijzigingen die voor het ledenbestand van belang zijn, rechtstreeks aan Louis doorgeven.

A. Couwenbergh, Entstraat 10, 4731 XH Oudenbosch, tel 0165-313509, louiscouwenbergh@planet.nl

Tentoonstelling.

De eerstvolgende tentoonstelling zal weer gaan over een straat in Oudenbosch. Deze keer nemen we de Markt tussen de Fenkelstraat en de St-Annastraat. We vragen onze leden of zij nog foto's bezitten die betrekking hebben op de Markt. Dit mogen foto's zijn over het dagelijkse leven, over personen die op de Markt gewoond hebben, over festiviteiten, over woningen of gebouwen, kortom alles over de Markt is welkom. Als u uw foto('s) beschikbaar stelt, maken wij er een kopie van en krijgt u het origineel terug.

Leden die in de afgelopen periode overleden zijn:

Mevrouw M. Gouverneur - Oudenbosch

De heer C. Rockx - Oudenbosch

Mevrouw W. Antens-Jongenelen - Oudenbosch

Bestuur en leden wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Regionale Heemquiz.

Op vrijdag 19 november j.l. hebben we meegedaan aan de Regionale Heemquiz in UIvenhout. Met 17 kringen uit West Brabant hebben we gestreden om de wisselbeker die door Brabants Heem ter beschikking is gesteld. In de eindrangschikking bezetten we de 6de plaats met 92 punten. H. K. De Honderd Hoeven uit Hoeven werden lste met 106 punten; de 17de plaats behaalde 58 punten op.

Wij ontvingen de volgende boeken en andere documenten:

Boeken:

Rosdoeknr 133-134-135

Vierschaar nr 2010 -1 en 2/3

Jaarboek 2010 Hoeven Hoevens dialect

Oudenbosch notarieel archief 307 van notaris Coenraet van Ravensburgh 1676 -1700

HK Paukus van Daesdonk. Brieven van Paulus nr 179 en 180

HK 't Sandt Daer Buyten nr 22

HK Fijnaart en Heijningen nieuwsbrief nr 47

HK 't land van Strijen Ouid Nieuws zevenbergen nr 90 en 91

HK de Vierschaar Wouw nr 2/3

In het spoor van Piet de Moor door Kees Wijnen

Winkels en cafees in Standdaarbuiten van de heemkunde kring 't Sandt Daer Buijten

Geschonken boeken van Toon Gouveneur:

Bij wijze van spreke gesproken II van Johan Biemans 1981

Bij wijze van spreke gesproken III van Johan Biemans 1982

De Brabantse ziel van Dr. P.C. de Brouwer, 1947; Gebundelde artikelen van Dr P.C. de Brouwer, verzameld en aan hem opgedragen ter gelegenheid van zijn 50 jarig priesterfeest

Op stap met Dr. D.L (Menno) Roitero, cultuur historische rondreis door de streek van Heusden en Altena, Langstraat en omgeving 1997

Agrarische reconstructie van de oostelijke Langstraat en bovenland van Heusden Heemkunde kring Onsenoort en abdij Mari´┐Żnkroon Nieuwkuyk 1959

Diversen:

Plakboeken met krantenknipsels van Rina de Bruijn geschonken door Kees Meijers

Krantenknipsels van Mevr. Riet de Wildt

Adrie Vermeulen diverse fotoalbums

Rom Ossenblok een Christusfiguur en een oude bijbel

Fam. Verstraten-Franken 1 schilderij voorstellende moeder met kind geschilderd door Theo Dekkers

diverse foto's

diverse bidprentjes

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 28.11.11 gewijzigd