Nieuwsbrief

last updated 13.04.12

Rondom Christofoor

 November 2011 No 6.

 

Het is wel heel lang geleden dat er een "Rondom Christofoor" is verschenen, maar we zijn er weer en hopen dat de volgende niet meer zo lang op zich laat wachten.


Adreswijziging:
Alle informatie van de Heemkundige Kring wordt bij u thuis bezorgd. Het is dan ook van groot belang dat in de ledenadministratie het juiste adres is vermeld. Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken om, indien u gaat verhuizen of net verhuisd ben, uw nieuwe adres aan de ledenadministratie door te geven.
Ditzelfde geldt voor het e-mailadres. Omdat er tegenwoordig steeds meer informatie digitaal, dus per e-mail, wordt verzonden, wil de ledenadministratie ook op dit punt up-to-date zijn. Dus heeft u een nieuw e-mailadres, dan even een mailtje naar de ledenadministratie.


Ledenadministratie:
Zoals we ook de vorige keer al hebben gemeld is de ledenadministratie van de secretaris overgegaan naar Louis Couwenbergh. Dit betekent dus dat alle mededelingen betreffende de ledenadministratie doorgegeven moeten worden aan hem. Zijn e-mailadres louiscouwenbergh@planet.nl.

Of als u het schriftelijk wil doen zijn adres: Louis Couwenbergh, Entstraat 10, 4731 XH Oudenbosch. Wij vertrouwen op uw medewerking.


Vrijwilligers:
Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers. Waarvoor?? Wel in de afgelopen periode hebben we nogal wat verzamelingen van overleden leden gekregen. Het is de bedoeling dat deze geordend worden, zodat er een overzichtelijk geheel van ontstaat. Welk lid of leden van de heemkundige kring voelt zich geroepen om enkele uren per week hieraan hun medewerking te geven?


Leden die in de afgelopen periode overleden zijn:
De heer P. Jongenelen, Oudenbosch
De heer A. Suijkerbuijk,Oudenbosch
De heer J. Veraart, Oosterhout
De heer A. van den Broek, Oudenbosch
De heer J. Plevier, Oudenbosch
De heer A. de Rooy, Huijbergen
De heer J. Luijben, Oudenbosch
Mevrouw J. Hoendervangers-Klijs, Oudenbosch
Mevrouw A. Dekkers-van Rosmalen, Oudenbosch
Bestuur en leden wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.


Wie heeft voor ons ??
De familie den Ouden heeft aan de Heemkundige Kring een uniform van de Oudenbossche Drumband geschonken. In de eerste plaats hartelijk dank hiervoor. Maar we willen dit ookaan onze bezoekers laten zien. Hiervoor hebben we een etalagepop nodig. Wie kan ons hieraan helpen. Misschien is er een winkelier, die nog zo'n pop heeft die niet meer gebruikt wordt. Wij houden ons aanbevolen.


Wij ontvingen de volgende foto's, boeken en andere documenten:
We weten dat mevrouw Riet de Wildt graag maar vooral veel fotografeerde van alles wat er in Oudenbosch gebeurde vooral tussen de jaren 1985 en 2008. Uit haar nalatenschap hebben we erg veel van de resultaten van deze activiteiten gekregen. Om u een indruk te geven: 30 fotoalbums, 8.500 losse foto's, een groot aantal foto's in lijsten, e.d. Bijzonder dankbaar jegens de familie zijn wij wegens deze schenking. Ook dit zal allemaal geļæ½nventariseerd moeten worden.

Geschonken door de fam. den Ouden: een uniform van de voormalige drumband

Oudenbosch Boeken:
HK Paukus van Daesdonck. Brieven van Paulus nr 181- 182 - 183 -184 - 185
HK Paulus van Daesdonck. Tusssen Witte Wolk en Anneville 1939 - 1945
HK Fijnaart en Heijningen. nieuwsbrief nr 48 - 49 -52
HK de Achtzaligheden Rosdoek 136 - 137 - 138 - 139
HK de Lande van Zegge. jaarboek 2010
HK Onder Baronie en Markizaat. Jaarboek 2010 , 25 jaar HK Sprundel 1985 - 2010
HK 't Sandt daer buijten. 22e jaargang nr 2, 23e jaargang no 1
HK Willem van Strijen Zevenbergen. oud nieuws nr 92 - 93
HK De Vierschaar Wouw. nr 4 - 2010, 1 en 2 2011
HK Land van Gastel. jaarboek 2010
Gulden Roos. jaarboek 2010
Rondom Christofoor. november 2011 no 6
HK Zevenbergen. Oud nieuws 92 en 93
Wonen en werken in Wouw. 1950-1997
Gouverneur, Toon:
Notarieelarchief 307 van Oudenbosch (1634 - 1670); notarissen: Hendrick Janssen Thiele, Francois de Witte, Cornelis Otgens, Johannes van Rotterdam en Nicolaes van Overvelt
RK doopregisters Oudenbosch van 1660 - 1811
Stamboom fam. Vermeulen
Jac Rampaart: diverse religieuze boekjes
Fam. de Wildt:
fotoalbum Heemkamp 1996 te Oudenbosch / Zevenbergen Krantenknipsels
grote collectie foto's
diverse foto's in lijst
diverse foto's van leden
Rom Ossenblok: 1 boekje Wonen en werken in Wouw van 1950 - 1997
Toon Gouveneur:
1 boek: gids van historische beroepen, "van aakschipper tot zwikken" &
1 jaarboek 1974 Hoogstratens oudheidskundige kring "Het begijnhof van Hoogstraten"
Fam. J Willemse: diverse groene boekjes
Fam. Nuijten v/d Boom:
diverse Groene boekjes &
diverse andere boeken &
1 Delftsblauw bordje van de Basiliek als relatiegeschenk van drukkerij Nuijten &
1 schilderij glas in lood voorstellende diverse plaatsen in Oudenbosch 1 schilderij met het wapen van Oudenbosch &
set van 5 tekeningen van oud Oudenbosch getekend door Hopstaken Oude nota's geschonken door Novum &
Oude nota's geschonken door de Zonnebloem afd Oudenbosch
Familie van der Vorst: enige jaargangen van de Katholieke Illustratie van zo rond 1967.
Toon Dekkers:
10 - 18 (A5) ringsbanden met rekeningen van Oudenbosch
map met Visitekaartjes
300 Drie Koningen kaarten
Bidprentjes fam. van Hoof
Diverse bidprentjes.

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 13.04.12 gewijzigd