Nieuwsbrief

last updated 13.04.12

Rondom Christofoor

Februari 2012 No 7.

 

“100 Jaar Basiliek H.H.Agatha en Barbara”

Enige maanden geleden heeft u een mededeling ontvangen, over de op handen zijnde verschijning van het jubileumboek van de basiliek en tevens werd u de mogelijkheid geboden om op het boek in te tekenen. Op 5 februari j.l. is het boek gepresenteerd.  Zij die ingetekend hebben kunnen het boek afhalen op werkdagen op de pastorie tussen 09.00 en 12.00 uur. Uiteraard is het boek ook verkrijgbaar voor hen die niet ingetekend hebben.

horizontal rule

Adreswijziging.

Indien het voor u van toepassing is, vergeet dan niet om uw nieuwe e-mailadres of uw nieuwe woonadres aan de leden administratie door te geven. Ook als u uw e-mail adres nog niet hebt doorgegeven, dan wil de ledenadministratie dit graag hebben. Het bespaart uw vereniging op porti-kosten.

horizontal rule

Ledenadministratie.

Zoals we ook de vorige keer al hebben gemeld is de ledenadministratie van de secretaris overgegaan naar Louis Couwenbergh. Zijn e-mailadres luidt: louis.couwenbergh@planet.nl Let op het puntje tussen voor- en familienaam. In de vorige “Rondom Christofoor” was dit foutief vermeld. Of als u het schriftelijk wil doen zijn adres: Louis Couwenbergh, Entstraat 10, 4731 XH Oudenbosch.

horizontal rule

Woensdagmiddag.

Wij herinneren u aan het feit dat u iedere woensdagmiddag ( 14 uur tot 16 uur)tot en met april in de Drie Koningen onze verzamelingen kunt raadplegen en onder het genot van een kopje koffie op een gezellige wijze verhalen over vroeger of nu kunt aanhoren of uitwisselen. Alleen al de foto-collectie van bijvoorbeeld mevr. de Wildt of Piet Mol zijn de moeite waard om eens langs te komen.

horizontal rule

Wie heeft voor ons …… ??

We zijn nog steeds op zoek naar een etalagepop, waarop we het geschonken uniform van de drumband kunnen tonen. Wie kan ons hieraan helpen. Misschien heeft iemand zon’n pop nog op de zolder liggen en doet er niets meer mee. Wij houden ons aanbevolen.  

horizontal rule

Wij hebben in de afgelopen periode het volgende ontvangen:

D. Hoendervangers: Een ingelijste communieplaat van de grootmoeder van Denie Hoendervangers, gedateerd 4 mei 1876 en ondertekend door de toenmalige pastoor Willem Hellemons.

 Boeken:

HK Paulus van Daesdonk Brieven van Paulus nr 186 187/188

HK Fijnaart en Heijningen nieuwsbrief nr. 51

HK Heerlijckheid Nispen jaarboek 2011

HK de Vierschaar  Wouw 2011 – 3

HK Land van Zegge jaarboek 2011

HK Sprundel “ Onder Baronie en Markizaat” jaarboek 2011

horizontal rule

Fam. Buijs-Aanraad ± 2100 bidprentjes

Fam. v.d. Merbel-Verschuren ± 500 bidprentjes

horizontal rule

Fam. Schroeyers  een catechismus uit 1917

horizontal rule

Fam. Boulanger enige honderden dia’s gemaakt door Jean Boulanger over o.a. Oudenbosch verleden en de Basiliek

 

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 13.04.12 gewijzigd