De Donderkei

De Donderkei van .... Halderberge

In het KRO-programma �Ook dat nog� werd uitvoerig aandacht besteed aan de �Donderkei� van Halderberge.

Als u de uitzending hebt gezien zult u misschien begrijpen waarom ik de KEI zowel aan Oudenbosch als aan Oud-Gastel toebedeel. Dat hij van Oudenbosch is staat buiten kijf!

In de uitzending werd aandacht besteed aan de geschiedenis, de rondzwervingen ervan, en de hete discussies die er omheen ontstonden.

Dat een Kei zo�n commotie kon veroorzaken, moest toch een reden hebben. De Kei zelf zag er uit als een gewone Kei en niks meer dan dat; een flinke steen dat wel, maar toch een gewone steen, eigenlijk een gewone Kei.

En dat was nou precies wat ik miste in de uitzending. Waarom was die Kei nou zo bijzonder?

In m�n jeugd ben ik vaak bij de Paters van de Heilige Familie geweest en heb de Kei vaak genoeg gezien; dat kon ook niet anders want er waren altijd wel paters die erover vertelden.

Een van de verhalen verklaart wellicht de bijzonderheid van deze Donderkei.

Die Kei was op zichzelf niet zo interessant, hij was wel groot en hij lag wel in de weg, maar hij had er altijd al gelegen en hij zou er altijd wel blijven liggen.

Zoals bij al dees soort verhalen, vond de volgende gebeurtenis plaats, heel lang geleden; hoe lang geleden is me nooit duidelijk geworden; maar men ontdekte op een gegeven moment een inscriptie in mooie Gotische letters. En dat was het dat die Kei bij eenieder tot de verbeelding ging spreken; men vond namelijk de volgende tekst:

wat zoudet gij u verwondren

indien gij me zag van ondren

U begrijpt dat na die ontdekking de Kei als het ware tot leven kwam. Die kei werd DE KEI.

Vele vragen rezen en niet alleen onder de burgerbevolking; de plaatselijke overheid werd ermee opgezadeld en natuurlijk, wat u al vermoedde, na jarenlange discussies werd besloten aan de nieuwsgierigheid en publieke druk toe te geven en met man en macht en groot materieel werd de Kei, in aanwezigheid van de halve bevolking van Oud- & Nieuw-Gastel, gekeerd.

klik hier voor vervolg

 


klik voor vergroting

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 21.12.12 gewijzigd

horizontal rule