Hulde gebracht

 

 

Lintje voor Wim Tousin

08 april 2003

Wim Tousain 0446

foto Toon Gouverneur

Zilveren Draaginsigne voor heemkundeman Wim Tousain

OUDENBOSCH - Tijdens de jaarvergadering van de heemkundige kring Broeder Christofoor te Oudenbosch is de heer Wim Tousain onderscheiden met het zilveren draaginsigne van de stichting Brabants Heem. De onderscheiding werd hem uitgereikt door voorzitter Jan Bedaf, die samen met Wim's echtgenote Hanny het zilveren draaginsigne opspeldde. Jammer was, dat het stoppen van Wim als bestuurslid van de heemkundige kring, de aanleiding was tot het uitreiken van deze onderscheiding. Voor mevr. Hanny Tousain waren er bloemen.

In de oorkonde, die bij het zilveren draaginsigne hoorde, stond vermeld, dat de onderscheiding aan Wim Tousain was toegekend door het Brabants Heem als blijk van waardering voor het aandeel van Wim in de beoefening van de heemkunde, met name, gedurende 14 jaar als bestuurslid, als auteur van diverse publicaties, als amateur-archeoloog en als organisator, binnen het kader van de heemkundige kring Broeder Christofoor in et bijzonder en voor het Brabants Heem in het algemeen. De oorkonde was namens de Stichting Brabants Heem ondertekend door voorzitter M. van de Ven en secretaris H. Boot, die beiden verhinderd waren om de bijeenkomst bij te wonen.

Verdiensten

In zijn begeleidende toespraak ging voorzitter Jan Bedaf nader in op de verdiensten van Wim Tousain als bestuurslid van de heemkundige kring Broeder Christofoor. "Wim Tousain stopt wegens drukke werkzaamheden met zijn bestuursfunctie van onze kring," zo sprak de voorzitter. "Wij vinden dat bijzonder jammer, maar een pleister op de wonde is het feit dat hij gewoon lid blijft van de kring. Wim was een van de actieve bestuursleden, die we binnen onze kring kennen. Hij draaide volledig mee in het bestuur en kon zoals hij het zelf formuleerde eigenlijk te moeilijk nee zeggen, waardoor hij veel karweitjes binnen het bestuur voor zijn rekening nam. Belangrijk voor de geschiedenis van de kring is zijn inzet en interesse in het bestuderen van de plaatselijke geschiedenis. Als import, zo mag ik dat toch wel stellen voor iemand die zich later in Oudenbosch vanuit Den Haag vestigde, had hij een geweldige interesse in de geschiedenis van Oudenbosch en ook vooral in de personen, die hier leefden en werkten. Van de zo bekende groene boekjes van de kring heeft Wim er dan ook meer dan 15 voor zijn rekening genomen. Een thema-avond die door Wim werd verzorgd, werd immer goed bezocht. Zijn kennis over de bakkers van Oudenbosch gaat tot diep in de geschiedenis terug en krijgt nog steeds een keer een vervolg in een tweede deeltje en wellicht een tweede thema-avond. Veel feiten over Wim zijn zorg voor de kring en interesse voor de geschiedenis zou ik op kunnen noemen. Ik denk aan bijvoorbeeld de opgravingen aan de Kade en elders, waarvoor Wim zich inzette en de juiste contacten legde. Daarom ben ik zo bijzonder blij, dat ik aan Wim mag mede delen, dat het bestuur van Brabants Heem ons toestemming heeft gegeven om hem de speld van verdienste toe te kennen. Twee leden van onze kring hebben eerder ook deze onderscheiding verkregen, namelijk mevrouw Riet de Wildt en de heer Toon Dekkers. Wim, draag je speld met trots, want je hebt hem echt verdiend!"

Na deze uitreiking maakten de aanwezige leden van de heemkundige kring Broeder Christofoor van de gelegenheid gebruik om Wim Tousain te feliciteren met deze hoge onderscheiding.

Wim Tousain 0445
foto Toon Gouverneur

horizontal rule