Viering 15-jarig bestaan
"Broeder Christofoor"

de "Halderbergse Bode" schrijft:

Veel activiteiten bij 15-jarig bestaan Heemkundekring te Oudenbosch (27.10.2002)

OUDENBOSCH - In het afgelopen weekeinde heeft de heemkundekring Broeder Christofoor uit Oudenbosch op een grootse wijze haar 15-jarig bestaan herdacht. Het bestuur had voor die herdenking diverse activiteiten op touw gezet, waaraan niet alleen de leden, maar ook buitenstaanders met belangstelling voor het heem hun genoegen konden beleven.

Door Toon Kerstens

De viering van het derde lustrum werd vrijdag begonnen met de opening van een tentoonstelling in het heemhuis De Drie Koningen over de totstandkoming van de naoorlogse woonwijken in Oudenbosch. De opening van deze tentoonstelling werd verricht door oud-wethouder Cees van Oosterhout, die kort na de oorlog als wethouder nauw betrokken was bij de volkshuisvesting in Oudenbosch. Uit de beelden op de tentoonstelling is duidelijk waar te nemen, dat Oudenbosch na de oorlog geweldig is gegroeid en uitbreiding heeft gekregen met de wijken tussen de Bornhemweg en het Oost Vaardeke Kade. Daarna volgde nog de wijken Pagnevaart, Kom Noord, Velletri, Spui Noord en Spui Zuid en Albano. Ook werden nog woonwijken gerealiseerd op het voormalige ziekenhuisterrein en op de plek van het wielerbaantje aan de Zandeweg. De tentoonstelling loopt door tot en met januari 2003 en is geopend voor belangstellenden op iedere woensdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Viering

Zaterdag j.l. was er in het kader van het 15-jarig bestaan van de Heemkundekring Broeder Christofoor in de aula van het instituut Saint Louis een feestelijke viering, die door een groot gedeelte van de ruim 450 leden werd bijgewoond. Tot de aanwezigen behoorden ook burgemeester A. Osterloh en wethouder S. Dirven-Van Aalst namens de gemeente Halderberge,  pastoor P. Verbeek namens de parochies en de heer Harry Boot, secretaris van het Brabants Heem. Ook waren afgevaardigden van heemkundekringen uit de regio aanwezig.

Voorzitter Jan Bedaf gaf aan het begin van de bijeenkomst een uitvoerig historisch overzicht van de heemkundekring Broeder Christofoor, waarna burgemeester Osterloh zijn waardering uitsprak voor de activiteiten van de heemkundekring in Oudenbosch. "Het gemeentebestuur heeft het altijd het belang van uw heemkundekring gezien," zo sprak de burgemeester. "Zo stelde de toenmalige gemeente Oudenbosch "om niet" een ruimte ter beschikking en werd er toestemming gegeven een berging te bouwen bij uw onderkomen "De Drie Koningen". Het is zeker een compliment waard, dat u gestart bent zonder subsidie en de eerste vijf jaren ook niet om subsidie hebt gevraagd. Dat doen weinigen u na! De samenwerking tussen u en de lokale overheid was en is nog goed. Zo levert u een van uw bestuursleden als lid van de Monumentencommissie, terwijl in de voormalige gemeente Oudenbosch alle leden van de monumentencommissie tevens lid van de heemkundekring waren. En achter de schermen wordt u ook vaak betrokken bij nieuwe straatnaamgeving e.d. Bij de gemeentelijke herindeling was het uw kring, die de uitgave heeft verzorgd van een boekje waarbij teruggekeken werd op de ontwikkeling van de gemeente Oudenbosch. Ook waardeer ik de samenwerking tussen de verschillende heemkundekringen binnen onze gemeente. Reeds tweemaal is er een boekwerk uitgebracht dat tot stand is gekomen dankzij de onderlinge samenwerking. In dit verband denk ik ook aan de naamgeving van onze gemeente Halderberge, waartoe de heemkundekringen in onderlinge samenwerking de doorslag gaven. Ik zeg u dank voor het vele werk in het kader van de geschiedschrijving van Oudenbosch, want: wie immers zijn verleden niet kent heeft ook geen toekomst!"

Boek

Na burgemeester Osterloh was het woord aan Harry Boot van het Brabants Heem. Hij overhandigde aan voorzitter Jan Bedaf het boek over kerken in Brabant en had voor Rinus Bouwmeester had hij het boek over de zouaven "Rome tot de dood" omdat de heer Bouwmeester in het verleden voor het Brabants Heem een mooie smeedijzeren schellenboom had vervaardigd.

Hoogtepunt op deze middag was ongetwijfeld de presentatie van het boek "Geroepen in Oudenbosch", waarin vier eeuwen Oudenbossche priesters en religieuzen worden beschreven. In dit boek wordt aandacht besteed aan de vele zusters, broeders, paters, priesters en missionarissen, die in Oudenbosch geboren zijn. Velen van hen namen afscheid van haard en goed om zich te wijden aan zorg voor anderen. Enigen stierven zelfs de marteldood. Dit boekwerk is een standaardwerk geworden, waaraan medewerking is verleend door Jan Bedaf, Bernard den Braber, Mark Buijs, Toon Dekkers en broeder Amandus de Man. Tijdens de presentatie werd het boek opgedragen aan broeder Amandus de Man die kortgeleden is overleden. Het eerste exemplaar van het boek werd door voorzitter Bedaf uitgereikt aan de 88-jarige zuster Laeta Kockx, een nog in leven zijnde Oudenbossche zuster van de Franciscanessen. Er werden ook exemplaren uitgereikt aan zuster Vita van het klooster St. Anna, aan broeder Formarius Vervaart en aan pater Bert Buijs. Secretaris C. Koenraadt reikte ook nog exemplaren uit aan Jan Bedaf, Bernard den Braber, Mark Buijs, Toon Dekkers en pastoor P. Verbeek. Deze laatste heeft het voorwoord van het boek geschreven. Van het boek "Geroepen in Oudenbosch" zijn 400 exemplaren gedrukt. Hiervan zijn er momenteel 220 verkocht. Belangstellenden kunnen in het bezit van een exemplaar komen door contact op te nemen met J. Bedaf, tel. 0165 312564 of met C. Koenraadt, tel. 0165 313116.

BRABANTSE LAND

Het leven is goed in mijn Brabantse land
Het land waar mijn wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verpand
Dat land doet mijn hart sneller slaan.

De bossen, de vennen, de purpere hei,
Een dorpje dat past in je hand
De Peel en de Kempen en de Meierij
Mijn heerlijke Brabantse land

Dat kleine caf´┐Ż, waar mijn stamtafel staat
Een pleintje met bomen omrand
De boerenkapel speelt een deuntje op straat
Mijn heerlijke Brabantse land

Dat land van mijn jeugd waar je iedereen kent
Geen verschilis in rang of in stand
Dat land waar je rijk bent al heb je geen cent
Mijn heerlijke Brabantse land

Dat land waar ons moeder ons groot heeft gebracht
Mijn vriend'lijke gemoedelijke land
Dat land waar het leven nog echt wordt geleefd
Mijn eerlijke, heerlijke, machtige, prachtige, gastvrije, Brabantse land.

 

In Oudenhosch heerst er vreugde

In Oudenhosch heerst er vreugde, vriendschap en vertier,
In Oudenhosch brouwt men heerlijk donker schuimend bier,
In Oudenhosch leeft men haast voor zijn plezier,
dus ge mot es komme naar den Bosch en dan blijfde eeuwig hier.

Ge mot 's komme in den Bosch, daar hedde altijd leut,
Dat komt omda ge in die plaats bekant van alles meut.
Ge kunt er 's zondags dansen gaan, ge krijgt nooit een preces,
Ge kunt nog naar ne winkel toe al is 't over zes.
En als ge deur een stoplicht rijdt en zie doe 'n agent,
De roept ie steeds toe: rij maar deur, is da geen reuze vent.

Ge mot 's komme in den Bosch, op de Janklaassen wei
Op Bommelskous of Jodendijk of achter op de hei,
In Griebes of Verbrakerspad, op 't Turfhood,
Agge niet zijt van Oudenhosch dan vinde gij da nooit.
Ook hedde gij nog 't Puitenol, 't Groenewoud en Vaart
En agge nog meer weten wilt dan zoekte 't op de kaart.

Ge mot's komme in den Bosch, daar rukt de brandweer uit,
Die is voorbeeldig uitgerust en heeft een motorspuit,
De gasten hebben leren jas en hoge laarzen aan,
Ze zijn van helm en bijl voorzien als zij aan 't blussen gaan.
Ook is er nog een opperhoofd die ziet er prachtig uit,
Als die zich bij een brand laat zien gaat 't vuur vanzelf uit.

Ge mot 's komme in den Bosch, daar zijn de meisjes knap
Dat bleek toen het bevrijding was toen leerden z' Engels rap
Ze zeiden: "Tommy have you sweets, Goodbye, how do you do?"
Ze vroegen Players voor Papa en corned-beaf voor moe
Ze vroegen voor zichzelf niks dat kregen ze cadeau
Dan klonk een zucht en daarna "Dear Mis I love you so !"

Ge mot 's komme in den Bosch dat is nou veul te klein,
Daar moet een stuk van Gastel bij want "lebensraum musz sein"
D'r is voor Bosseners geen plek daarom geannexeerd,
Dat hebben ze hier in de raad van moffen afgeleerd.
Zo wordt dit dorp nog eens een stad, misschien een metropool
En leren ze den Ouwenbosch in Peking nog op school.


BRABANTSE OUDOE

Ze zeggen dat ge Brabant kent aan vennen, bos en hei.
Maar om te weten of der bent, komt er toch nog wat bij.
't Is een gemoedelijke groet. 't is echt een Brabants oord.
Dat als de leut en als de last bij 't volk van Brabant hoort.
Refrein

Wanneer een Brabants paartje zich in 't huwelijksbootje waagt
En d' ooievaar een baby brengt, dan wordt er nooit gevraagd
Wat't kindje 't eerste zeggen zal, of 't pa zal zijn of moe.
Maar als kleine jog praten gaat, roept het ieder oudoe toe.
Refrein

Kom d'in de Langstraat, langs de Peel, Den Bosch of in Breda,
In Eindhoven of Vierlingsbeek, steeds klinkt het oudoe na.
In Bergen en in Roosendaal, in Tilburg of de Pin,
De groet blijft oudoe, 't warme Hart van Brabant leeft er in.
Refrein

Refrein:
Want waar je gaat of waar je staat
't Is altijd oudoe van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat
't Is altijd oudoe bij vreugde en bij tegenspoed
Zo'n gulle groet doet altijd goed
Brabantse oudoe, Brabantse oudoe.