Opening tentoonstelling

Oudenbosch van weleer in
beeld

30.11.2003

last updated 21.12.12


Broeder Wiro

 

 


de pers: Toon Kerstens

foto's: A. Gouverneur, Waalwijk

OUDENBOSCH - Een schat aan foto's, krantenartikelen, geschriften en authentieke stukken vormen de basis van een tentoonstelling die door de Heemkundekring Broeder Christofoor uit Oudenbosch in het heemhuis De Drie Koningen is ingericht. Het geëxposeerde werk heeft betrekking op de plaats Oudenbosch van weleer en met name de 50-er jaren worden hierbij duidelijk in beeld gebracht.

Door Toon Kerstens

Het bestuur van de Heemkundekring had broeder Wiro bereid gevonden om deze nieuwe expositie te openen. En dat was een bijzonderheid, want de thans 80-jarige broeder was in de vijftiger jaren een belangrijke persoonlijkheid in het onderwijs van Oudenbosch. 

Hij was van 1945 tot 1954 als broeder onderwijzer verbonden aan de Mariaschool en van 1954 tot 1956 aan de Jozefschool te Oudenbosch. Als zodanig hadden heel wat Oudenbosschenaren, die thans eind 50 of in de 60 zijn qua leeftijd, bij hem in de klas gezeten op de lagere school.

Opening

Broeder Wiro kwam dan ook handen tekort toen hij zondagmiddag naar De Drie Koningen was gekomen om de officiële opening van de tentoonstelling te verrichten, nadat Kees Koenraadt de aanwezigen had welkom geheten. 

Broeder Wiro zei in zijn openingswoord, dat hij de vele klassefoto's prachtig vond en dat leerlingen van vroeger weer langzaam voor zijn geest terugkeerden. Hij vond van zichzelf dat hij in die tijd nogal streng was, maar weet dat voor een gedeelte aan het kloosterleven, dat in die tijd ook aan vrij strenge regels was gebonden. 

"Bij de straatfoto's uit de 50-er jaren valt mij op, dat de kleding zo sterk verschilt met die van deze tijd," aldus broeder Wiro. 

 

De kleding van de jongens was in die tijd allemaal niet zo belangrijk en als de overblijvers klaar waren met eten tussen de middag kon ik rustig een stel jongens over de vloer laten krui[pen om alle gevallen kruimels en andere etensresten te laten opvegen. 

Ook het "juinen" en appels schillen was in die jaren blijkbaar belangrijk, want er waren toen vrijwel geen tweeverdieners zoals tegenwoordig. Deze thuiswerkzaamheden voor een of ander conservenfabriek waren toen een welkome bijverdienste. Het viel mij ook op, dat bij officiële gelegenheden de ambtenaren allemaal piekfijn gekleed waren en allemaal een stropdas droegen. Dat is tegenwoordig ook wel anders geworden. 

Uit de vele verenigingsfoto's concludeer ik, dat er in Oudenbosch een rijk en bloeiend verenigingsleven was. Persoonlijk maakte ik daar niet veel van mij, want als broeder zat ik voor het merendeel van de tijd achter de stevige veilige kloostermuren. 

Ik herinner me nog dat ik bij de familie Gouverneur aan de Kade een zieke leerling wilde opzoeken. Ik mocht dat wel, maar het hoofd der school broeder Venantius begeleidde mij daarbij. Ik kreeg toen de kans om voor het eerst van mijn leven een borreltje te drinken, maar omdat mijn "baas" erbij was kon dat niet doorgaan. 

Broeder Wiro herinnerde zich ook nog verhalen over de veldwachter "Dieltje" in Oudenbosch en over politieagent De Theije als de grote promotor bij de voetbalvereniging VES'35. De tentoonstelling vind ik echt de moeite waard," zo sprak broeder Wiro, die thans woonachtig is in het kloostergebouw aan de Lollestraat, "En ik kan niet nalaten om te vermelden dat Oudenbosch in die tijd mooie huizen rijk was."

Voor belangstellenden vermelden we nog dat de tentoonstelling te bezichtigen is gedurende de maanden december 2003 en januari 2004 te bezichtigen is op alle zondagmiddagen en woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

 

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 21.12.12 gewijzigd