"De Jaren Zestig"

De Halderbergse Bode - 01.12.2004

overzicht foto-tentoonstelling

 

Ook op kerkelijk gebied gebeurde er veel in Oudenbosch in die jaren. Zo werd de Pauluskerk gebouwd, werd begonnen met de restauratie van de Basiliek en werd ook nog de kapel van het juvenaat van de broeders van Saint Louis gebouwd. Op de tentoonstelling was ook te zien hoe de wijken kalishoek en West Vaardeke van lieverlee werden afgebroken omdat een geheel nieuwe woonwijk Pagnevaart werd ontwikkeld. In 1964 verlaten de Paters van de H. Familie Oudenbosch en worden de gebouwen van dit klooster overgenomen door de broeders van Saint Louis. In 1965 wordt in de wijk Pagnevaart een nieuwe parochie opgericht en de jongens- en meisjeskweekschool worden samengevoegd tot de pedagogische academie De Vossenberg.

Begraafplaats
In 1966 wordt een algemene begraafplaats aangelegd aan de Strijmondlaan en wordt de oude pastorie aan de Markt gesloopt. In dat
jaar sluiten ook de Verenigde Blikfabrieken in Oudenbosch. In 1967 draagt de gemeente zijn woningwetwoningen over aan de Stichting Woningbouw St. Bernardus. In de prof. Mulderslaan worden in 1967 de eerste winkel geopend en verwelkomt Oudenbosch de 9000ste inwoner, in 1968 wordt de nieuwe kerk van de Paulusparochie ingewijd en wordt er voor het eerst sedert 11 jaar weer een wielerronde in Oudenbosch gehouden.
De lagere school De Bukehof wordt in gebruik genomen, maar de Jozefschool achter het postkantoor sluit zijn deuren. De veiling behaalde in dat jaar een omzet van ruim 4.300.000 gulden. In 1969 wordt het 25-jarig bevrijdingsfeest gevierd en wordt begonnen met de nieuwbouw voor het Thomas More College. Dit alles en nog veel meer is te zien en te lezen op de expositie "Oudenbosch in de jaren zestig." Er is een keur van fotomateriaal uitgestald, waaronder een 70-tal unieke foto's van Oudenbosch, die het bestuurslid Mark Buijs wist te bemachtigen uit de collectie van wijlen gemeentearchivaris Lohmann uit Breda. De tentoonstelling is in het heemhuis geopend in december en januari op woensdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden hebben gratis toegang. Tijdens de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag is het heemhuis gesloten.

 

OUDENBOSCH - In het Heemkundehuis De Drie Koningen van de heemkundige kring Broeder Christofoor te Oudenbosch heeft oudgemeenteraadslid en oud-wethouder van de toenmalige gemeente Oudenbosch, de heer Wim Brouwers, vrijdagavond een expositie geopend over de gebeurtenissen in de 1960 tot 1970 in Oudenbosch. De heer Brouwers was voor deze opening gevraagd, omdat hij als bestuurder van de gemeente toen met heel veel gebeurtenissen werd geconfronteerd in die jaren.


De openingshandelingen ten behoeve van komen bij de heemkundige kring Broeder Christofoor vrijwel steeds op hetzelfde neer, namelijk het doorknippen van een lint, het houden van een toespraak en het uitbrengen van een toast op het slagen van de expositie. Zo was het ook weer op deze vrijdagavond, waarbij degene die de openingshandeling moet verrichten, steeds weer een ander persoon is. Deze keer was dat dan de heer Brouwers, die zich met de uitnodiging toch wel vereerd voelde.

Roerige tijden
"De zestiger jaren waren voor Oudenbosch best roerige tijden", weet de heer Brouwers zich nog te herinneren. Op bestuurlijk gebied deden de landelijke politieke partijen hun intrede en het was met name de Partij van de Arbeid, die toen in Oudenbosch sterk kwam opzetten. Tot aan die tijd waren er altijd belangengroepen, die het gemeentebestuur van Oudenbosch vormden, maar in de jaren 60 deden echt de landelijke politieke partijen hun intrede.