Geroepen in Oudenbosch
vier eeuwen Oudebossche priesters en religieuzen

Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze  Heemkundige Kring werd het boekwerk "Geroepen in Oudenbosch" gepresenteerd door de voorzitter van de Kring, Jan Bedaf en uitgereikt aan enkele geestelijke inwoners en aan de personen die eerder hadden ingeschreven op dit boek (op A4 grootte) met historische waarde.

Bij nabestelling kost het boek 27,50 Euro excl. porto en verzendkosten (binnen Nederland 5 Euro). Bestellen kan via e-mail of rechtstreeks bij de secretaris.  Het verschuldigde bedrag wordt verwacht op de rekening van "Broeder Christofoor, te Oudenbosch": RABO 14.07.35.836 (giro van de bank: 1095625). Vermeld steeds bij betaling uw bestelling en adres!! Na ontvangen bericht van de bank geeft de secretaris/penningmeester opdracht aan de bibliothecaris om tot verzending over te gaan.

Zij die geroepen werden:

Aanvulling

Wij ontvingen van de heer Erik Knegt, naar aanleiding van zijn aanvulling, de volgende brief :

Aan de heer A. Gouverneur van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor,

Hierbij stuur ik U enige gegevens over de in Oudenbosch geboren zuster Maria Constantia.

Zij werd geboren op 13 april 1903 te Oudenbosch als oudste dochter van Louis Antonie Johannes Verpalen (geboren in Etten-Leur) en Maria Antonia Hendrika Liebau (geboren in Wouw). Voor een jeugdprentje, zie foto de foto uit 1904.

In het ouderlijk gezin werden nog 14 kinderen geboren, waarvan er 9 de volwassen leeftijd bereikten.

Op 5 mei 1931 legde zij haar religieuze beloften af bij de congregatie van De Goede Herder in Zoeterwoude. Zie de foto uit 1931.

Daar werd zij enige jaren later bezocht door haar vader en moeder en enige broers. Zie de foto uit 1934.

Uit 1936 stamt nog een portretfoto als non.

Zij behield een sterke band met haar (vele) familieleden en op de foto uit 1973 staat zij (wit) naast haar jongere zuster Christina Louise Helena Verpalen, die als zuster Maria Justina (zwart) in 1939 was ingetreden bij de congregatie van de zusters Franciscanessen van Oirschot.

Die nonnen komen ook beide voor op de foto uit 1977, samen met een zus, broer, en nichtje.

Op de foto uit 1984 staan beiden met nog 2 zussen.

Vooral in de latere jaren, na ongeveer 1970 was er veel wederzijds bezoek van en aan de (grote) familie Verpalen.

Maria overleed op 4 maart 2002, waarvan melding wordt gemaakt op haar overlijdensbericht.

De brief van haar medezusters in het klooster Euphrasia, waarvan zij langere tijd moeder-overste was, vertelt nog het een en ander over haar.

Ik hoop U hiermee voldoende gegevens te hebben verstrekt wat betreft een waardige zuster, geboren in Oudenbosch.

Ik beschik nog over vele foto�s waarop zij voorkomt, maar voor meer informatie over haar leven als non kunt U wellicht

meer te weten komen vanuit de congregatie van de Goede Herder.

Een reden misschien waarom zij over het hoofd is gezien in uw boek, kan zijn dat deze tak van de familie Verpalen veel van woonplaats wisselde;

haar vader was directeur van een reeks postkantoren en zo vertrokken zij in de zomer van 1904 reeds vanuit Oudenbosch naar Rotterdam,

alwaar ook de meeste kinderen in het gezin werden geboren.

Met vriendelijke groeten,

Erik Knegt (mijn echtgenote is een nichtje van Maria Constantia)

Bij de brief zijn een aantal plaatjes gevoegd waarvan er hier twee worden gepresenteerd

Zuster Maria Constantia - 1936-00-00-13A
1936-00-00-13A

Zuster Maria Constantia - 2002-03-04-03
2002-03-04-03

Met deze aanvulling zijn wij uiteraard zeer content en hebben de complete informatie, onder dankzegging, in ons archief opgenomen.

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 21.12.12 gewijzigd