Hulde gebracht

 

 

Toon Dekkers door Brabants Heem onderscheiden.

08 april 2003

Toon Dekkers uit Oudenbosch ontvangt in verband met het beŽindigen van zijn bestuurstaken bij de heemkundige kring Broeder Christofoor het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.

De Oudenbossche heemkundige kring br. Christofoor is opgericht in 1987 door een drietal initiatiefnemers te weten Jan Bedaf, Piet Mol en Toon Dekkers. Toon Dekkers had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie binnen de kring. Op de ledenvergadering van woensdag 9 april werd voor Toon een nieuw bestuurslid gekozen in de vorm van Kees Heskens. Toon Dekkers heeft als bestuurslid steeds veel betekend voor de heemkundige kring. In de begin jaren richtte hij samen met Piet Mol alle tentoonstellingen in, waarbij hij steeds bereid was zijn eigen verzameling over het verleden van Oudenbosch in te zetten. Het onderkomen De Drie Koningen had en heeft steeds zijn zorg. De begin jaren van zijn VUT waren voor een belangrijk gedeelte gevuld met het assisteren en leiding geven aan de vrijwilligers die De Drie Koningen en de daarbij behorende berging verbouwden en bouwden. Maar steeds was hij en is hij ook bereid assistentie te verlenen bij het samen stellen van de vele uitgaven van de kring. Verschillende groene boekjes staan op zijn naam. En hij liet broeder Geerts en broeder Raaymakers, helden voor het geloof en voor de bevolking in China en de Keieilanden herleven. 

Zijn onvermoeide inzet om personen op foto's te achterhalen wordt door niemand in de kring ervaren. Opvallend is dat ook steeds andere kringen van West Brabant een beroep doen op de verzameling en kennis van het scheidend Oudenbosch bestuurslid. Een zucht van verlichting liet het bestuur dan ook ontsnappen oen ze vernamen dat Toon actief blijft in de kring voor het verzamelen van foto's bidprentjes en andere bijzondere documenten over de Oudenbossche geschiedenis. In goed overleg met het bestuur van Brabants Heern is besloten Toon het zilveren draaginsigne de van Brabants Heem op de jaarvergadering uit te reiken. Een speld die hij evenals de eerder uitgereikte speld aan mevrouw de Wildt van de Oudenbossche kring meer dan verdiend heeft. De voorzitter van de kring dankte Toon tijdens de vergadering voor zijn inzet als bestuurslid en reikte de speld met trots uit, en stak niet onder stoelen of banken dat het hem verheugde dat Toon actief bleef. Want wat zou de kring zijn zonder Toon Dekkers, die ook op tijd in de loop der jaren tot gepaste activiteiten maande ?

Ik zal verder niet op details ingaan want dat zou Toon niet op prijs stellen.

Hopelijk kan de kring nog vele jaren floreren mede dank zij de inzet van Toon Dekkers, weliswaar niet meer als bestuurslid, maar wel als actief lid.