Oudenbosch Rechterlijk Archief

21.03.2015

 

Quohier van't Hooftgelt 1715


Binnen het Oud Rechterlijk Archief van Oudenbosch zijn een groot aantal Quohieren (=lijsten) van uiteenlopende zaken die in opdracht van het dan geldende gezag moesten worden bijgehouden. Meestal betrof het een directe plaatselijke belasting.

Een serie van dergelijke Quohieren waren die "van't Hooftgelt", waaruit tot op zekere hoogte de gezinssamenstelling binnen Oudenbosch kan worden gelezen, bovendien kan uit de volgorde in de lijst een behoorlijke kadastrale positie worden verkregen.

Oudenbosch beschikt nog over genoemde lijsten van de jaren
1639, 1642, 1644, 1645,
1648-1655,
1657-1810.

Bij de invoering van de "Code  Civil" in 1811 (plm) kwamen hiervoor de Bevolkings Registers in de plaats.

 

Deze pagina is laatstelijk 21.03.15 gewijzigd