Voordracht "Willy Mol"

 

 

SINT NICOLAAS op bezoek bij

Heemkundige Kring "Broeder Christofoor" te Oudenbosch

na een lezing over 175 jaar Oudenbossche Harmonie

Zondag 29 november 2009,
HR Tivoli in de Serre, Markt 68, Oudenbosch
Willy Mol

WELKOMSWOORD.
Levensgevaarlijk in Oudenbosch, huizen op de Markt, alleen voorkant.
Zwarte Piet van dak gevallen, nu in het ziekenhuis, daarom ben ik alleen hier.
Eventueel inspelen op lezing harmonie, wat verteld werd.
Proficiat met wonen in een rijke gemeente: binnen de laatste 50 jaar al het 4e gemeentehuis.

horizontal rule

Niet altijd goed gegaan met alle muzikanten

MUZIKANT

Een lid van de Oudenbossche harmonie
Blies altijd vals op de wekelijkse repetitie
Of hij nou trompet speelde of klarinet
Hij maakte er niks van, het ging allemaal boven z’n pet
Hij blies wel hoog van de toren, had het hoog in z’n kop
Dacht bij zichzelf, och blaas-t-em maar op
De goed leidende, maatslaande, dirigent
Lokte deze musicus fijntjes uit de tent
Hij zei tijdens de pauze tegen de muzikant
Al wat ge blaast, het deugt van geen kant
Stop er mee, wees verstandig en ga niet door,
Maar wordt heel gauw lid van Broeder Christofoor.

O,o,o, luistert even goed, alle leden van de harmonie
Dat vertelt de Sint zo maar nie
Doe net als alle leden enkele weken geleden van het Mannenkoor
Die werden immers bijna allemaal lid van Broeder Christofoor

horizontal rule

VROEGER HELE GEZINNEN LID VAN DE HARMONIE

Door heel veel gezinnen werd het leven aan de muziek gewijd
Een leven vol vreugde, vol sentiment, vol activiteit
Ongetwijfeld kent U nog de Wolfkes, Woutje, André en Rien
Waren altijd op de repetitie te zien
In dit rijtje mag je ook niet missen
De familie van der Smissen
Niet vergeten de Bommekes en de mannen van Vervaart
Waren wekelijks van huis en haard
Voor de harmonie heel wat waard.
Zeker ook breekt de Sint een lans
Voor Jan, Piet, Kees, Jac, Koke Karremans
De familie de Wildt, Piet, Jan, Peter en Kees
Zij speelden de sterren van de hemel, zonder enige vrees
en de namen van Koos, Kees, Wim, Pieter, Theo, en Toon Keij
Waren er natuurlijk wekelijks ook bij.
Dat dat waren hele “Keijen”
Bevolkten tijdens de repetitie hele rijen
Het was Toon Keij van de Bosschendijk die Eendrachts’ feestmars componeerde,
Dat bij het 1e optreden, na het applaus, heel de zaal opveerde.
En wat dacht U waren het naast goede musici geen feesters,
Van de Dwarskaai heel de familie Meesters.
Vader Harry, Gerrie, Rinus, Jan en Frans.
Zij kregen van Vader Harry allemaal een kans
Waren samen op muzikaal gebied heel wat mans
Oja, het kan zeker geen kwaad,
Even binnen te wippen in de Stoofstraat
De familie Mol met Vader Toon aan het hoofd
72 jaar lang heeft hij aan de harmonie trouw beloofd
Hij speelde altviool en in de Harmonie saxofoon
Dat was het lievelingsinstrument van die goeie ouwe Toon
Mede dank zij de Harmonie werd hij benoemd door Hare Majesteit
Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau tot in de Eeuwigheid
Zijn oudste zoon Anton was de verenigingsarchivaris
Dan kwam Kees, de tamboer, had een vlotte slag, als het waar is
Als de harmonie uitrukte was Janus in Oudenbosch
De tamboer-maitre en zwaaide met zijn stok er lustig op los
Jac, de virtuoos op muzikaal terrein
Speelde tuba, las goed noten, het moest steeds feilloos zijn
Menig 1e prijs viel Jac ten deel, een verplicht nummer uit een boek
In Steenbergen, Middelburg of waar ook tot in Puttershoek
Harry blies in de harmonie de bombardon
Als ie wilde, zei Jan van den Bergh, dat hij het goed kon
Maar ja, hij was een echte vedet,
Al kende hij maar de helft van het alphabet.

Sorry, uw familie niet genoemd, ongetwijfeld vergeten
Niet expres, zeker niet, maar de Sint kan ook niet alles weten
Heeft op deze bijdrage genoeg zitten te zweten
Excuses dat wellicht een aantal musici niet is genoemd,
Maar zijn ongetwijfeld in Oudenbosch wereldberoemd

Zo zijn de vaders van families hun zonen voorgegaan
Bleef de onmisbare harmonie 175 jaar lang bestaan
Nu blijft dat gezinsleven, zo het in het verleden ging
Bij al de zonen ongetwijfeld een schoon herinnering.

horizontal rule


Bijna zou je zeggen, “L’Histoire se rèpéte”, de geschiedenis herhaalt zich

VOORZITTER

Lees maar in de Bijbel, in het verre verleden
Hoe een zoon van een timmerman van ruim 2000 jaar geleden
Nog voortleeft in het dagelijkse leven van heden
Maar ook de Oudenbossche zoon van een timmerman
Is van de Rooms-Katholieke Kerk terecht een grote fan
Hij werd geen priester, zag een lief meisje en bleef bij de leken
Nooit te lui om ook voor de kerk de handen uit de mouwen te steken
Zo goed zelfs, dat hier heel ver vandaan
Zijn vele goede werken voor kerk en maatschappij werden verstaan
Helaas Hij is er niet voor hier gekomen
Zijne Heiligheid, de Paus, Benedictus, de Paus van Rome
Om deze Lambertuszoon van een hardwerkende timmerman te eren
Maar dat kon de jubilaris weinig deren
Want gelukkig was daar de Bisschop van Breda, Mgr. Van den Hende
Die Uwen voorzitter overigens ook goed kende
Die spelde de versierselen op zonder horten of stoten
Behorende bij de benoeming tot ridder in de orde van de H.Gregorius de Grote
Een grote, eervolle onderscheiding, van liefde voor de kerk en trouw
Maar zeker mede ook dank zij de volle medewerking van zijn vrouw.

horizontal rule

Moet een vereniging het alleen van ouderen hebben?
Mensen, waarop een vereniging kan bouwen

HET GROENE BOEKJE - bezorgers en ANDRE VERAART

Mensen, wat is het toch heerlijk om in een hoekje
Met een stukje chocolade of een smakelijk koekje
Te lezen in het Heemkundige Groene Boekje.
Maar eer het zover is, het kost heel wat dagen
Heeft menigeen een zucht geslagen
De schrijver, de drukker, het aanzien, het verzorgen,
Altijd een haastklus, vandaag nog gebeuren en niet morgen
En zien de honderden boekjes er altijd niet keurig uit
- Ja, voor de leden gratis, kosten ze geen duit -
Maar de bladeren keurig netjes op volgorde
Zodat de leden nooit of te nimmer klaagden of morden
Een werkje, het inpakken, altijd gedaan met vaste hand
Door een en dezelfde Heemkundige klant
Gelukkig nog door een jongeman, wel grijs haar
Maar nog lang verwijderd van de 90 jaar
De mannen van 1928 laten zich zo maar niet kisten
De Sint weet zeker, dat velen van U dat wel wisten
De Sint is buitengewoon tevreden over degene, die dat doet
En altijd doet André het met frisse moed
Bedankt, jongeman, een werkje in huis en bij haard
Ja, ja, ik heb het over André Veraart
Jaren geleden kreeg André een vrijer
In de persoon van Nelleke de Reijer
Pas nog 50 jaar getrouwd met zijn vrouw
Zij bleven elkaar een halve eeuw trouw
Ga met het vouwen nog maar jaren en jaren door
In het belang van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor


De Sint is buitengewoon te spreken
Over mensen, die Jan, Piet, Kaat, of Truus mogen heten
Of hoe zij ook bij de geboorte door vader en moeder genoemd zijn
Toen zij, als babietjes, net geboren, waren nog zo klein
Maar het gaat om zo’n twintigtal buitengewone mensen,
Die niet veel zeggen, maar doen, aanpakken, nauwelijks wensen
Zij zorgen voor U allen, dat U – en op tijd
Zodat U en niemand er onder lijdt,
Dat U het Groene boekje van de Heemkundige Kring in de bus vindt
Dat is bijzonder fijn, heel goed werk, vindt zowel Piet als Sint
Door weer en wind, in gloeiende zon of in de regen
Bij sneeuw en ijs, of bamusweer niemand houdt dit twintigtal tegen
Dat is voor iedere club een geweldige zegen
Om zulke mensen in je vereniging te hebben, een waar genot
Welke vereniging treft toch zo’n lot
Ga zo nog jaren door, bezorgers/bezorgster, vol enthousiasme, vol vuur.
Daarom bedankt lieve mensen, mede namens leden en bestuur.

horizontal rule


Niet alle leden wonen in Oudenbosch

BUITENLEDEN

De leden moeten eens goed weten
Het is iets om te onthouden en niet te vergeten
Dat er leden zijn, die thema-avonden zelden missen
Hoewel ze met de trein of auto uit Haarlem, Waalwijk, Bergen op Zoom komen opdissen
De van buiten Oudenbosch komende leden
Of ze nu wonen in dorpen of in steden
Zou een korting op de contributie niet misstaan
Of is dit voorstel al jarenlang van de baan
Want ze komen toch telkens weer hier ver vandaan
Maar ja, buitenleden, discriminatie van leden, mag natuurlijk nie
Geef ze daarom maar een functie bijv. in de kascommissie
Dan moeten ze nog een keer extra naar Oudenbosch komen
En blijven ze trouw aan hun geboortedorp, het Het Brabantse Rome.

horizontal rule


MAAR DIE LEDEN VAN DE KASCOMMISSIE VRAGEN ZICH AF,
HEEFT DE SINT VERNOMEN,
BOTERT HET WEL GOED IN HET BESTUUR


PENNINGMEESTER

Heeft de penningmeester wel een luisterend oor in het bestuur
Daarom wel volhouden, dan komt het wel op den duur
Hij luistert goed naar de leden van de kascommissie
Dat heb ik gehoord – excuseer – en mee permissie
Van Bart Gudde en ene Toon…. van Gouverneuren
Zij vertelden de centenman in geuren in kleuren
Wat hij aan het bestuur en de leden moet vertellen
Op de algemene ledenvergadering moet voorstellen
Zij adviseerden laat de niet-leden op thema-avonden toch iets betalen
Maar hun voorstel kon het bij het bestuur kennelijk niet halen
Niet leden van de Heemkundige Kring
Kunnen op thema-dagen zomaar voor niks erin
De deur van de Drie Koningen staat altijd open
Daar kan iedereen zomaar binnenlopen
Het is jammer, zo gaan extra inkomens verloren
En moet de centenman andere bronnen maar aanboren.
Och ze weten zeker, het ligt niet aan de man van de centen, hij is geen krent
Over zijn wijze van boekhouding waren ze buitengewoon content.

horizontal rule


De leden van de Heemkundige Kring vertegenwoordigen de vereniging ook buiten Oudenbosch en hoe!

KWIS

Hebt U afgelopen vrijdag ook zo in spanning gezeten? De Sint kreeg het er warm van.
De afgevaardigden van Broeder Christofoor deden weer mee aan de jaarlijkse Heemkwis.
Komde van Etten dan witte van niks: het moet gezegd de hele avond was perfect georganiseerd door Jan Uten Houten in Etten Leur. Liefst 17 teams deden mee en waarom zo’n spanning.
Eindelijk, eindelijk is Broeder Christofoor het team van Gastel voorbijgestreefd en dat is toch een eervolle vermelding. Giel van Gastel - slechts een paar 100 meter wonend buiten Oudenbosch - zal er niet blij mee zijn.
Uw team 4e, en Gastel slechts 5e. Zo keek Gastel weer op d’r neus, net als met Erratica, de zwerfkei, waarmee Gastel destijds aan de haal wou gaan.

horizontal rule

Onmisbaar in het verenigingsleven, de secretaris

SECRETARIS

De schrijvende man, ik weet dat het waar is,
Is natuurlijk de altijd drukke secretaris
Hij schrijft, notuleert, stuurt brieven of e-mailen
Aan alle leden, en dat zijn er heel velen
Hij doet dat op een keurig nette, vlotte, manier
De leden van Christofoor zijn op hun secretaris, terecht, heel fier.
’t Is jammer, dat niet alle boekskes gaan op de post
Want witte wel, aldus het bestuur, wat dat wel kost
Daarom krijgen leden, buiten Oudenbosch, mits geen klager,
Het groene boekje via een broer of zus, een schoonzus of zwager
Dan kan het gebeuren, dat het betreffende lid, gaat door het lint,
Als hij het groene boekske eerst na 6 maanden in de brievenbus vindt
Doe dan maar eens mee aan de gezellige, jaarlijkse, door de secretaris samengestelde kwis
Begrijp men nou, waarom er dan gaat aan hun tafel zoveel mis
Het bovenstaande heb ik ook maar van horen zeggen
Maar meer hoef de Sint toch niet uit te leggen.
Begrijpelijk toch, dat daardoor niets kon worden geleerd uit het Groene boek
En voor de zoveelste keer grijpt tafel 8 ernaast, geen winnaar, geen gratis peperkoek.

horizontal rule


BASILIEK

In de prachtige basiliek heeft de Sint eens rond gekeken;
Dit gebouw met andere kerken vergeleken
Een groot verschil, dat moet de Sint wel zeggen
Hij zal het U ook uit gaan leggen
Onder in de kerk stuitte de Sint, ja echt, heel ver beneden
Wat ook heel veel bezoekers inmiddels ook deden
Plotseling op een prachtige houten deur
Kennelijk pas geverfd, dat rook je aan de geur
Een echte schilder moet hieraan hebben gewerkt
Omdat de Sint direct een kazuivel in de houten deur had opgemerkt
Zo vakbekwaam, met een schilderhand, zo vast
Geen enkele fout, geen enkele barst
Dit moet gebeurd zijn door een kw…, sorry, met een kwast
Door een brave, goeie schildersgast
Wiens vrouw ook kan schilderen met een grote kwast en klein penseel,
Wat ze doet is heel fijntjes maar ongemerkt ook heel veel
Dat moet een schildersechtpaar geweest zijn, rustig gewerkt, zelden kwaad
Wellicht ooit gewoond hebbend in de Kaaistraat.

Daar de kleurschakeringen zo mooi zijn gekozen
Is het een lustoord om hier uren en uren te verpozen.
Een kleuradvies voor de Hellemonskapel was zo gegeven
Waar de parochianen hier prima mee verder kunnen leven
Daarom geen zwembadkleur, die waren te blauw,
Dus die moest weg van de Pastor en gauw.
Een rijke aanwinst voor alle leken en de pastoor
Misschien ook te gebruiken voor Broeder Christofoor.

horizontal rule


BEGRAAFPLAATS

Onlangs keek ze naar boven, naar de vogels in de vrije natuur
Daar kan ze naar kijken, desnoods wel een uur
Vooral als ze de oude begraafplaats gaat sluiten
Ze wacht gerust, tot iedereen komt naar buiten
Ze wacht op U, en U en U op alleman,
Doe het maar rustig aan, zegt ze dan,
Ze blijft rustig aan de poort staan te wachten,
Als het moet tot zeven uur, desnoods nog na achten
De Sint heeft voor Angela een goede raad
Vraag maar veel kilo’s van vogeltjeszaad
Dan zullen de vogels ongetwijfeld op jou afkomen
Eer ze gaan slapen, bij de begraafplaats, hoog in de bomen.

horizontal rule

EEN BRIEF VAN EEN KIND IN DE SCHOEN

INTERNETTEN

Onze Moeder was een schat
Die kookte, naaide en dagelijks bad
Nimmer was haar iets vte veel
Ieder kreeg op tijd haar deel
En Vader kreeg voor ieder klusje
Altijd weer een dankbaar kusje
’s Avonds rustig bij de haard
Zondags lekker appeltaart
Helaas, het is over met de pret
Mammie is aan het internet
Nog steeds is pappie in de weer
Maar hij krijgt geen zoentjes meer
Zit vaak zielig bij de buis
Mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart
Het is Hotmail, Dot com, Apestaart
Zelden is er warm eten
Haar kookkunst is ze mooi vergeten
Internetten, uur na uur
Eten trekken ja, uit de muur
Een bal gehakt en een kroket
Want Mammien is aan het internet
Laatst verloor ze duizend yen
Poker spelend met Dzapaen
En een man uit San Francisco
Wil nu met haar naar de Disco
Ze deed zich voor als een jonge meid
Nu raakt ze hem niet meer kwijt
Pappie gaat alleen naar bed
Want Mammie is aan het internet
Sinterklaas, a.u.b. doe er wat aan
Dat die onzin gauw is van de baan.

horizontal rule


SLOT

De Sint stapt maar eens op, en moet maar eens gaan.
Hij kan hier niet eindeloos zo blijven staan
Ik zie u allen nog wel een, ik weet niet wanneer
Maar we zeggen dan gewoon, hé ben je daar weer
Geniet het leven, benut het leven
Het vliegt voorbij en duurt maar even.
Pas goed op jezelf, op je hart en op je huis
Ik wens U allen van harte, een smakelijk eten en wel thuis.

horizontal rule

Tussen de opgedragen teksten vond ik hier en daar wat onsamenhangende uitspraken, die hier beslits ook niet mogen ontbreken

horizontal rule

In de pauze van de repetitie de waardin tegen de waard:
OP ZIJN BRABANTS: WITTE WA GE KUNT, NIKS KUNDE, DA KUNDE.

Dit laatste zei het bestuur van de Heemkundige Kring zeker NIET tegen
Louis Couwenbergh.

Ook zo genoten van de film na de pauze. Dan moet U weten in 20 minuten moest een film van 2½ uur vastgelegd worden. Zulke wonderen kunnen alleen maar technische mensen en gelukkig heeft de Heemkundige Kring deze in de persoon van Louis Couwenbergh.
Het bestuur is uiteraard ontzettend blij met zulke helpende handen, die ook voor de vereniging geld uitsparen door nieuwe verlichting, zuinige lampen, aan te leggen in de Drie Koningen.

horizontal rule

N.B. (harmonie rukt niet meer uit bij een 50-jarige bruiloft).

horizontal rule

BEZOEK ZIEKENHUIS

Dom blondje, tweeling gekregen, weet niet van wie de 2e is.
Zwangerschapstest : vragen moeilijk
Kleine aangeven, niks verkeerd gedaan.

horizontal rule


BEZOEK SCHOOL

Onderwijs tegenwoordig niet meer als vroeger; leerlingen 8e leerjaar

betekenis van het woord

Antiloop een middel tegen diarree
Bedacht is naast bed nummer 7
Achteraf min 8
Minimaal is een kleine maaltijd
Minister is een kleine ster
Profeet een beroepsvoetballer aan tafel
Uitzonderlijk is een begrafenisondernemer op reis.
Uurwerk werk waarvoor je per uur betaald wordt
Vertrouwen trouwen in een ander land
Continenten Inenten in de bil
Politicus zoen van een politieagent
Paling vader van een Chinees meisje
Panama Is dat Vader laat Moeder voorgaan
Kieskeurig Is tand goed gepoetst
Verzuipen Is drinken in het buitenland

horizontal rule


Hoogte van een school; 4 m. 8 m. Jefke: 1.50: school zit me tot hier (keel).
Wat is het dichtste bij: Parijs of de maan: de maan, die kunde zien, Parijs niet.

horizontal rule


BEZOEK THUIS - gezin van 14 kinderen:
De Moeder : buiten verwachting, gaat alles goed.
De Vader : moeder zegt : Ieder mens loopt met zijn voeten en ruikt met zijn neus;
Mijne mens: Zijn neus loopt en zijn voeten ruiken.
De zoon : Klaagt bij de Sint : als je jarig bent op 29 februari, ben je echt minder jarig.
De dochter, net bij de dokter geweest:
geen vet, geen zoet, geen ijs, niet snoepen, geen koffie, bier of frisdrank, weinig eten,
wat ge moet doen is genieten, plezier hebben in het leven.

horizontal rule


BEZOEK MUSEUM
Directeur tot suppoost na eerste dag: Hoe gaat het?
Prima, al 8 schilderijen verkocht.

horizontal rule


SINT SOMS KWAAD
Verhaal kleindochter Lieke; vraagt cannabis, neen Sint ze vraagt Anubis.

horizontal rule


DURE TIJDEN
Geld opgehaald tijdend de dienst: Pastoor trekt streep, wat links valt is voor de kerk, rechts voor hem; dominé cirkel, in de cirkel voor hem; Rabbi : gooit het geld omhoog, pak Heer wat U nodig hebt, de rest voor de Rabbi.

horizontal rule


Luisteren naar anderen, zeker ook aan je engelbewaarder:
zuster in haven gevallen ; 2x komen de brandweerlieden voorbij; engelbewaarder helpt me, zegt de zuster. Verdronken. In de hemel: eigen schuld; niet geluisterd aan de brandweerlui.

horizontal rule


Lazarus kwam uit zijn graf en was opgewekt.
Adam, gestraft : moest trouwen met Eva.
Nonneke in café, toilet, standbeeld blote man met vijgeblad, licht aan en uit – vijgeblad optilt

horizontal rule


ANDERE TIJDEN
We hebben grotere huizen en kleinere gezinnen
Meer gemakken, maar minder tijd
Meer deskundigen, en toch meer problemen
Meer medicijnen en toch minder gezondheid
Lachen te weinig,
Geleerd om de kost te verdienen, maar niet hoe wel moeten leven
We zijn helemaal naar de maan geweest en terug, maar hebben moeite met de straat over te steken en de buren te ontmoeten
We hebben geleerd hoe we voort moeten maken, maar niet hoe we moeten wachten.