JUBILEUM

Broeder Christofoor in 't Zilver

17.10.2013

     

Welkomstwoord van de Voorzitter Jan Bedaf
Foto-album
Opening en foto's Tentoonstelling in De Drie Koningen
Interview Radio Halderberge
 


Welkom


Welkomstwoord van de Voorzitter Jan Bedaf
Goede middag,

Allemaal welkom op deze feestelijke middag. Vandaag vieren we het zilveren bestaan van onze, van uw heemkundige kring in Oudenbosch. Speciaal welkom aan het lid van het College van Burgemeester en Wethouders: wethouder Suijkerbuijk, welkom aan de pastoor van Oudenbosch Pastoor Prasing, ook welkom aan de vertegenwoordiger van Brabants Heem de heer Harrie Boot, en aan onze gastspreker van vandaag prof Bijsterveld; broeder Wim Kavelaars van het Algemeen Bestuur van St Louis; zr Vita, van het Bestuur van de Zusters van Sint Anna.

De afvaardigingen van de kringen uit de omgeving, waar we altijd zo een goede band mee hebben en die we jaarlijks treffen bij gezamenlijke activiteiten of vergaderingen. Het is prettig dat u er allemaal bent. De afvaardigingen van verenigingen waar we in de loop der tijd mee samenwerken ik zie de voorzitter van Arboretum, de voorzitter van het zouavenmusem, de voorzitter en/of afvaardiging van het natuurhistorisch museum, onze goede buren.

Ook de mede bestuursleden van harte welkom, Kees Koenraadt, thans secretaris, maar gedurende 15 jaar een dubbele functie vervuld van secretaris en penningmeester, eigenlijk dus 40 jaar bestuurslid van een vereniging die 25 jaar bestaat, Mark Buijs, ons bestuurslid, die ook op een onnavolgbare wijze zich heeft verdiept in de geschiedenis van Oudenbosch een vraagbaak voor velen, Kees Heskens, de beheerder van De Driekoningen waar we iedere woensdagmiddag terecht kunnen, Bernard den Braber, die zo een belangrijke rol vervuld bij de uitgaven van onze kring en mede redactie voert, Louis Couwenbergh, in de relatief korte tijd dat hij bestuurslid is merken we en ook de bezoekers van onze thema avonden dat de techniek er op vooruit is gegaan om het zo maar uit te drukken. Cor van Oers, die reeds bestuurslid was bij het oprichten van de vereniging 25 jaar geleden en nu sinds één jaar weer het bestuur heeft versterkt en last but not least het bestuurslid Gerard Walbeek, de man die met zijn financieel beleid het mogelijk maakt vandaag te feesten: de penningmeester van onze kring.

Maar vooral heet ik de leden van onze kring welkom. Geen heemkundige kring zonder leden, geen bijeenkomsten en excursies zonder de aanwezigheid of deelname van leden. Prettig dat we met velen vandaag hier zijn.

Toon Dekkers speciaal welkom, het lid met een onderscheiding van Brabants Heem vanwege zijn verdiensten voor de kring; wel geen bestuurslid meer maar wel helemaal verbonden en niet weg te denken binnen de kring; medeoprichter. Toon blij dat ge er bent. Ook André Veraart wil ik vandaag even noemen die steeds weer zorgt voor de adressering van de vele stukken die in de loop der jaren in onze brievenbus zijn gedeponeerd.

We hebben vanmiddag een probleem. Als heemkundige kijken we graag terug in de tijd graag zou ik nu een terugblik willen geven op 25 jaar heemkunde in Oudenbosch, maar dat is gelet op het tijdschema van deze dag en middag onmogelijk.

Bovendien kunt u in ons eerste Jaarboek, een en ander lezen over de geschiedenis van onze kring.


Ik zou dus alleen eens willen zeggen wat het bijzondere wat iets typerends is voor onze kring.
Wat anderen vaak meer opvalt dan onszelf.

Ten eerste: De continuïteit in het bestuur. Van de bestuursleden zijn er drie van het eerste uur, en twee zonder onderbreking.

Ten tweede: Het feit dat we een eigen onderkomen hebben niet allen in gebruik maar ook in bezit. De Drie koningen met berging. Juist op maat niet te groot en niet te klein. Met plezier denk ik nog aan het welslagen van het verkrijgen van de oude fietsenstalling destijds behorende tot het grote complex van St. Louis. Voor eigen rekening en met eigen inzet verbouwt en uitgebreid met een berging.

Ten derde: Opmerkelijk is misschien ook wel dat we maar liefst 106 zogenaamde groene boekjes hebben laten verschijnen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Geschiedenis over panden over straten, en personen. Onder de titel van een Oudenbosschenaar... hebben we aandacht besteed aan verschillende Oudenbossche priesters en of missionarissen, ik denk bijvoorbeeld aan Broeder Raaymakers, Theo van der Bom, Jac van Steen, Anton van Aken, en Antoon Geerts. Weinig kringen besteden zoveel aandacht aan priesters en missionarissen, bovendien hebben we nog uitgegeven het boek Geroepen in Oudenbosch. Nu alweer tien jaar geleden, gepresenteerd bij gelegenheid van het 15 jarig bestaan.

Ik denk dat we als kring hiermede een mooi stukje geschiedenis hebben vastgelegd, waar anderen in de toekomst misschien niet meer toe zouden komen. Zo maar drie punten waarin we ons onderscheiden van andere kringen. En zo heeft een andere kring natuurlijk ook weer zijn bijzonderheden.

Binnenkort op 12 oktober wordt de tentoonstelling in de Drie Koningen geopend over 25 jaar heemkundekring. Op deze tentoonstelling ziet u zowel in bewegende beelden als in foto's en geschriften wat er allemaal gebeurde in die 25 jaar dankzij zoveel actieve leden. Aan al die actieve leden bedankt. Of u nu aan een groen boekje meewerkte, de elektrische installatie in de Drie Koningen belangeloos aanlegde, de sierstukken van onze inventaris de wapens van de abdij van Bornem en viller la vie maakte, post rond brengt, tentoonstellingen inrichtte, een video maakte van vele bijeenkomsten en excursies, of gewoon aanwezig was, of altijd contributie betaalde. Vandaag zeg ik u allen dank voor 25 jaar samenwerken. Van de 440 leden die we thans hebben zijn er nog 40 vanaf het eerste uur.

Tenslotte kijken we vooruit, laten we hopen dat over 25 jaar het gouden feest wordt gevierd van onze heemkundige kring. De geschiedenis van Oudenbosch is het waard nog verder uitgediept te worden.

De heer Harrie Boot van Brabants Heem, heeft gevraagd nu het woord te mogen voeren.
Graag geef ik hem het woord, met toch de vraag te denken aan ons tijdschema, want vanavond is hier in de kapel een viering.

Heer Boot het woord is aan U.
 

Album

 
Opening en foto's Tentoonstelling in De Drie Koningen
Opening TT Zilveren HK (62)
met een botte schaar en een taai lint...
Opening TT Zilveren HK (63)
nog even controleren...
   
Opening TT Zilveren HK (61)
... en Jan zag dat het goed was.
   
074  075
076  077
065  068
078  064 
 
Interview door Radio Halderberge